როგორ შეაფასებთ თვითმმართველ ქალაქ ბათუმის 2017-2020 წლის პრიორიტეტებს?
ძალიან დადებითად
98
დადებითად
38
უარყოფითად
41
ძალიან უარყოფითად
11
სულ ხმების რაოდენობა:188