როგორ შეაფასებთ თვითმმართველ ქალაქ ბათუმის 2017-2020 წლის პრიორიტეტებს?
ძალიან დადებითად
136
დადებითად
39
უარყოფითად
41
ძალიან უარყოფითად
13
სულ ხმების რაოდენობა:229