როგორ შეაფასებთ თვითმმართველ ქალაქ ბათუმის 2017-2020 წლის პრიორიტეტებს?
ძალიან დადებითად
72
დადებითად
36
უარყოფითად
40
ძალიან უარყოფითად
11
სულ ხმების რაოდენობა:159