როგორ შეაფასებთ თვითმმართველ ქალაქ ბათუმის 2017-2020 წლის პრიორიტეტებს?
ძალიან დადებითად
121
დადებითად
38
უარყოფითად
41
ძალიან უარყოფითად
13
სულ ხმების რაოდენობა:213